A
A
A
...
Polityka Cookies

Zasady dotyczące plików cookie

Podczas odwiedzania usług online firmy Orion, urządzenie użytkownika odbiera jeden lub więcej plików cookie, które są wysyłane z naszego serwisu online do przeglądarki użytkownika.

Czym są pliki cookie?

Cookie to mały plik tekstowy zapisywany na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę. Pliki cookie w żaden sposób nie uszkadzają plików ani urządzenia. Pliki cookie dzielą się na trwałe pliki cookie i pliki cookie sesji. Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu przez określony czas, po czym są usuwane automatycznie lub po usunięciu plików cookie z przeglądarki. Pliki cookie sesji pozostają na urządzeniu tylko przez czas trwania wizyty w naszych serwisach internetowych i są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Używamy plików cookie w celu poprawy obsługi użytkowania i śledzenia korzystania z naszych usług online, jak również w celu oferowania lepszych usług. Za pomocą plików cookie możemy na przykład zapamiętać ustawienia językowe wybrane przez użytkownika w naszych usługach online, tak aby nie trzeba było ich wybierać ponownie za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z naszych usług online. Innymi słowy, możemy ulepszyć treść i funkcje naszych usług online i usuwać wszelkie błędy w tych usługach. Używamy również plików cookie w celach marketingowych, aby dotrzeć do określonych grup odbiorców. Umożliwia nam to dostarczanie treści, które najbardziej interesują użytkownika. Ponadto monitorujemy atrakcyjność naszych usług i stron.

Dane gromadzone za pomocą plików cookie obejmują informacje, takie jak adres IP, typ przeglądarki i urządzenia oraz kraj przeglądania. Dane zebrane przez pliki cookie nie umożliwią nam jednak identyfikacji użytkownika, a my nie łączymy danych uzyskanych przez pliki cookie z żadnymi danymi osobowymi, które mogą być gromadzone w innym kontekście.

Jak mogę zablokować korzystanie z plików cookie lub je usunąć?

Większość przeglądarek domyślnie zezwala na korzystanie z plików cookie. Można jednak blokować i usuwać pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia. Blokowanie lub usuwanie plików cookie może sprawić, że nasza strona będzie mniej przyjazna dla użytkownika i przestanie zapamiętywać informacje takie jak ustawienia językowe. Usunięcie plików cookie z historii przeglądarki spowoduje ich usunięcie, ale nie zablokuje ich używania w przyszłości.

Alternatywnie można wybrać tryb „incognito” lub „przeglądanie prywatne” podczas przeglądania stron internetowych.

Instrukcje, jak usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć tutaj: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Safari.

Pliki cookie i dane gromadzone przez strony trzecie

Oprócz naszych własnych plików cookie w naszych serwisach internetowych, używamy plików cookie stron trzecich.

Takie pliki cookie są własnością stron trzecich takich jak dostawcy usług analitycznych dotyczących stron internetowych. Korzystamy z pików cookie Google Analytics do reklamy profilowanej oraz do gromadzenia danych pomiarowych i analitycznych z naszych usług online.

Strony trzecie są w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie danych gromadzonych przez pliki cookie stron trzecich. Usługi stron trzecich podlegają ich własnym zasadom w zakresie plików cookie i prywatności, w związku z czym firma Orion nie ponosi odpowiedzialności za zbieranie i przetwarzanie danych przez strony trzecie.

Jeśli chcesz zablokować pliki cookie Google Analytics, możesz pobrać tutaj wtyczkę do przeglądarki: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Możesz również używać innych narzędzi i wtyczek do blokowania śledzenia i plików cookie.

Umożliwiamy korzystanie z wtyczek do serwisów społecznościowych w ramach naszych usług online, dzięki czemu można odwiedzać nasze strony serwisów społecznościowych i korzystać z przycisków Udostępnij. Usługi te podlegają Warunkom korzystania z usług dostawcy mediów społecznościowych. Tutaj można znaleźć Warunki korzystania z usług, takich jak Google, Facebook, Twitter i YouTube.

Zmiany

Firma Orion zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do swoich Zasad dotyczących plików cookie w przypadku konieczności ich aktualizacji ze względu na zmiany w ustawodawstwie lub z innych powodów.